Projekty domów z kosztorysem – a po co?

projekty domów z kosztorysem

Budowa domu kosztuje. Kupno projektu kosztuje. Kosztorys też ma swoją cenę. Jednakże żaden inwestor ani ekipa budowlana nie podejmie się budowy, jeżeli nie ma projektu budynku. Żaden inwestor nie zacznie budowy „w ciemno”, nie wiedząc, jakie będą koszty inwestycji. Wreszcie żaden bank nie udzieli inwestorowi kredytu budowę domu, jeśli nie otrzyma kosztorysu. Wniosek jest więc jeden: należy kupować projekty domów z kosztorysem.

Projekty domów z kosztorysem, czyli ile to kosztuje?

Dziś rzadko kupuje się projekty bez kosztorysu. Wycenę kosztów budowy umieszcza się nawet w gotowych katalogach. Można już na etapie kupowania projektu zaoszczędzić nieco grosza. Drogie są bowiem projekty robione na indywidualne zamówienie. To oczywiste, projekt jest wykorzystany tylko raz. Projekty gotowe są powielane przez wielu inwestorów, którzy wspólnie niejako opłacają pracę projektanta, natomiast indywidualnie płacą stosunkowo niedużo. Podobnie jest z kosztorysami, które mogą występować jako:

  • kosztorys inwestorski,
  • tabela kosztów,
  • kosztorys ślepy.

Różnią się one dokładnością danych, a co za tym idzie i ceną, która jednak nie przekracza kilkaset złotych. Najtańszy kosztuje kilkadziesiąt złotych.

Rodzaje kosztorysów

W projektach domów z kosztorysem najdokładniejszy i najdroższy jest kosztorys inwestorski. Pozwala on jednak inwestorowi dokładnie zorientować się w rodzajach i zakresie robót oraz ich kosztach. Zawiera bowiem:

  • obmiar i rodzaj robót wraz z ich wyceną,
  • ilość i rodzaj materiałów budowlanych wraz z orientacyjnymi na danym terenie cenami,
  • rodzaj sprzętu z wynajmu i ceny za wynajem.

Taki kosztorys ułatwia inwestorowi – laikowi prowadzić rozmowy z wykonawcami budowy, negocjować ceny robocizny, szukać tańszej hurtowni itp. Poza tym może racjonalnie planować wydatki.

Kosztorys ślepy przypomina kosztorys inwestorski, ale nie podaje cen. Sam inwestor na tej podstawie może wyliczyć koszty budowy, wcześniej zapoznając się z cenami materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz z opłatami za robociznę.

Inny rodzaj kosztorysu to tabela kosztów.  Nie obejmuje zakresu robót ani ilości materiałów budowlanych. Podaje tylko szacunkowe koszty poszczególnych robót i etapów budowy.

Wynika z tego jasno, że projekty domów z kosztorysem najbardziej potrzebne są inwestorowi, by mógł rozsądnie gospodarować pieniędzmi.